Všlkommen till Theodor Foto

Denna hemsida är till för att vara ett stöd i användningen av Theodor Foto. Det förutsätts att användare skall ha genom- gått en kurs i hur Theodor används. Genom att punkt för punkt följa nedanstående text kan man repetera och lära sig användningen av Theodor.
Beskrivningen har utförs inom ramen för "Kommittén för dataregistrering".

1. Inscanning av bilder

2. Benämning och Lagring av bilden

3. Öppna databasen för arbete

4. Registrera bild

5. Ändra och skriv in nya namn

6. Ändra och skriv in nya platser

7. Ändra och skriv in nya samlingar

8. Sök bild

9. Rapporter

10. Säkerhetskopiering

11. Utveckling.

12. Genomförda ändringar

13. Ordlista


Rev 20050126