Välkommen till Theodor Foto

 

Översiktlig beskrivninng av ett förslag till arbetsgång

1 Arbetsgång för scanning

Ställ in scanningparametrar, scanna alltid i 16 bitar om möjligt
Gör en förscanning
Markera objektet och förstora
Sätt svart och vitpunkt med histogrammet
Justera mellantoner med gammakurvan
Eventuellt övergripande färgkorrigering
Justera individuella färger
Välj outputdimensioner
Kolla skärpningen, dvs ingen skärpning
Scanna

2 Arbetsgång i bildbehandlingsprogrammet

Finjustera kanterna och gör bilden rak
Gör ev finjustering av gråskala, hellre för mjuk än hård
Vid pappersoriginal kan man gå över till 8 bitar, behåll 16 bitar om möjligt
Spara ”Digital master” i rätt identitet.

Gör nödvändiga korrigeringar för visningsbilder, damm etc
Bilden får storlek för internetvisning högst 650*500 pixlar
Skärp bilden
Spara "Visningsbild" för web i högst 50 kB

 


Rev 20050126